Activități viitoare – Organizarea de cursuri EMC pentru profesioniștii din sectorul medical

9 mai 18 by

Activități viitoare – Organizarea de cursuri EMC pentru profesioniștii din sectorul medical

Pentru a asigura atingerea obiectivelor naționale stabilite prin Stratega Națională pentru Sănătate în domeniul bolilor transmisibile și pentru respectarea angajamentelor asumate de către țara noastră la nivel comunitar sub aspectul monitorizării și controlului bolilor transmisibile (care prezintă un important risc național și transfrontalier) proiectul prevede organizarea unor programe de informare/ formare profesională a specialiștilor din sector, care adresează principalele probleme de sănătate publică întâmpinate în acest domeniu, respectiv:

 • prevenirea transmiterii infecțiilor de maximă importanță biologică – infecții cu transmitere parenterală: HVB, HVC, HIV, HTLV, HPV etc.; infecții cu transmitere fecal-orală: HAV, HEV; infecții bacteriene: meningococ, H. influenza și alte infecții precum gripă, Clostridium difficile, rabia, tetanos, produse alimentare contaminate etc.
 • depistare/diagnostic precoce al infecțiilor de maximă importanță biologică – dezvoltarea/actualizarea cunoștințelor și a competențelor legate de tehnicile moderne de depistare /diagnostic în faza incipientă a infecțiilor cu un impact ridicat
 • monitorizarea și tratamentul bolilor infecțioase prioritare – tehnici și tehnologii medicale de tratament a bolilor infecțioase prioritare și promovarea standardelor de calitate privind îngrijirea pacienților cu astfel de afecțiuni
 • dezvoltarea capacității de răspuns rapid – în cazul urgențelor medicale (infecții acute cu potențial sever: insuficiențe hepatice acute, sepsis sever, MSOF etc.) sau în caz de alertă medicală de natură biologică care ar pune în pericol sănătatea publică, cu potențial de răspândire transfrontalieră
 • managementul bioriscului – agenți infecțioși cu posibil risc de biosecuritate, algoritmele de practică medicală, scale de risc, riscul de expunere profesională etc.
 • controlul infecțiilor nosocomiale și a riscurilor ocupaționale biologice la care este expus personalul medical – creșterea gradului de informare și de conștientizare a riscului în rândul personalului, scalarea riscului pentru fiecare incident/accident în parte, însușirea pașilor de urmat în caz de expunere a personalului medical etc.

În acest context, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș”, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă furnizează în cadrul proiectului o gamă diversificată de activități educaționale, dezvoltate în funcție de prioritățile strategice la nivel sectorial și profilul și nevoile specifice ale grupului țintă vizat, prin care se va asigura dezvoltarea/actualizarea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților specifice necesare exercitării profesiei medicale în conformitate cu ariile de interes menționate mai sus. Principala activitate derulată în acest sens o constituie organizarea de cursuri EMC pentru 940 de specialiști implicați în furnizarea de servicii de sănătate prioritare, dupa cum urmează:

Cursuri pentru medici (medici specialiști, medici rezidenți, medici primari, medici medicină de familie etc. care activează în domeniul programelor prioritare de sănătate):

În acest context, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș” va organiza 27 cursuri, cu următoarele tematici:

 • Curs 1: Profilaxie pre și post-expunere agenți infecțioși x 15 serii/20h
 • Curs 2: Urgențe în bolile infecțioase (cu implicarea infecțiilor hepatitice HVB, HVC si HIV) x 3 serii/20h
 • Curs 3: Managementul bioriscului în bolile rare și metode și modele de diagnosticare și cuantificare a încărcăturii microbiene în mediile spitalicești în vederea prevenirii infecțiilor nosocomiale x 3 serii/20h
 • Curs 4: Standarde de monitorizare a tratamentului cu DAA la pacienții cu hepatită cronică HVC și ciroză x 3 serii.
 • Curs 5: Diagnosticul rapid molecular al infecțiilor transmisibile x 3 serii/20h

 

Fiecare curs va avea în medie 15 participanți, grupul țintă total previzionat pentru această activitate fiind de 225 de persoane (aceștia având posibilitatea de a participa la cursuri multiple).

Toate cursurile se vor desfășura în București, în locații puse la dispoziție/special amenajate de catre Liderul de parteneriat in cadrul proiectului (săli de curs și laboratoare, dotate cu echipamente și tehnologii de ultimă generație). Pentru participanții din afara Municipiului București (județele Covasna, Brașov, Mureș, Alba, Constanța, Dâmbovița, Iași, Bacău, Vaslui, Cluj, Gorj, Dolj, Timis și Arad) cazarea, hrana și transportul vor fi gratuite.

Cursurile vor fi creditate EMC, conform reglementărilor în vigoare (cu un număr de credite corespunzător duratei programului, tematicilor, metodologiei didactice și conform regulilor specifice de creditare impuse de catre CMMB).

 

Cursuri pentru asistenți medicali:

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă va organiza 45 serii de cursuri de formare specifică cu următoarele tematici:

 • Curs 1: Profilaxie pre și post-expunere agenți infecțiosi x 15 serii/30h
 • Curs 2: Urgențe în bolile infecțioase (cu implicarea infecțiilor hepatitice HVB, HVC si HIV) x 15 serii/30h.
 • Curs 3: Prevenirea cancerului de col uterin-schema națională de imunizare x 15 serii/30h

Fiecare curs va avea în medie 15 participanți, grupul țintă total previzionat pentru această activitate fiind de 650 de persoane.

Cursurile vor fi organizate în toată țara, în locațiile de implementare a proiectului din toate cele 8 regiuni de implementare (județele București, Covasna, Brașov, Mureș, Alba, Constanța, Dâmbovița, Iași, Bacău, Vaslui, Cluj, Gorj, Dolj, Timiș și Arad).

Cursurile vor fi creditate EMC, conform reglementărilor în vigoare (cu un număr de credite corespunzător duratei programului, tematicilor, metodologiei didactice și conform regulilor specifice de creditare impuse de catre OAMGMAMR).

Related Posts

Tags

Share This