Parteneri în cadrul proiectului

11 mai 18 by

Parteneri în cadrul proiectului

Beneficiarul proiectului, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” este centrul medical și de cercetare în domeniul bolilor transmisibile de referință la nivel național și la nivelul Europei Centrale și de Sud Est, dispunând de bază materială, laboratoare, dotare tehnică și resursă umană compatibile cu standardele europene și certificate ISO 9001/2000 din punct de vedere al calității. În baza Ordinului de Ministru Nr. 386/2015, privind aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016 (actualizat) Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș asigură coordonarea și monitorizarea Programului Național HIV/SIDA la nivel național (prin Unitatea de asistență tehnică și management din cadrul Institutului). Totdată, instituția deține o vastă experiență în formarea inițială și continuă în domeniul fundamental al știintelor medicale, desfășurând un număr important de programe postuniversitare. În procesul de predare-învățare, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a pus un accent deosebit pe cursuri care să ofere participanților competențe teoretice cu privire la discipline de interes în domeniul medical cât și pe seminarii speciale menite a le dezvolta acestora abilitățile și aptitudinile necesare elaborării, derulării și implementării de proiecte și instrumente de studiu în domeniul vizat. Întreaga echipă a Institutului onorează zi de zi tradiția, valoarea și faima “Școlii de Boli Infecțioase de la Spitalul Colentina” prin nivelul profesional ridicat și prin continua specializare în domeniu. Nu în ultimul rând, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” deține experiența relevantă în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, prin derularea cu succes a unor proiecte POSDRU 2007-2013, POSCCE, finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 sau Mecanismul Spațiului Economic European 2009-2014, implementate atât în calitate de Beneficiar cât și de partener.

 

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, partner în cadrul proiectului, a fost inființată în anul 2006 și are drept misiune contribuția la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local, regional și național, în mediul urban și rural. Principalul mecanism pentru atingerea obiectivelor asumate il constituie promovarea și derularea de proiecte cu finanțare europeană în domeniul resurselor umane. Astfel, Asociatia PartNET deține un portofoliu vast de acțiuni în domeniul formării profesionale a adulților care cuprinde furnizarea de programe de formare profesională autorizate ANC (în baza prevederilor OG 129/2000 – actualizată), cursuri nonformale, acțiuni de conștientizare, informare, și instruire în domenii specifice, dar și, în directă legătură cu domeniul vizat în cadrul proiectului, programe de formare destinate creșterii capacității tehnice a personalului din sectorul medical. In acest sens, Asociația PartNET este acreditată de către OAMGMAMR ca furnizor de educație medicală continuă, fiind înscrisă în Lista Furnizorilor de EMC cu nr. 463 din 17.10.2016 în conformitate cu prevederile Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă. Serviciile de formare profesională sunt oferite la standarde europene prin adaptarea continuă a cursurilor pentru dezvoltarea abilităților și competențelor participanților și pentru a răspunde dinamicii pieței forței de muncă și necesității de actualizare permanentă a cunoștințelor la locul de muncă.

Nu in ultimul rând, Asociația PartNET deține experiență în dezvoltarea de programe de formare profesională. În urma introducerii ocupației în Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR), actualizării Nomenclatorului calificărilor (N.C. COR), dezvoltării Standardului ocupațional aferent acestei ocupații și autorizării ANC, Asociația PartNET a furnizat cursuri pentru “Agent de turism pentru circuite tematice”, către un numar important de persoane din diverse grupuri țintă.

Related Posts

Tags

Share This