ANUNȚ ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ Curs „Prevenirea cancerului de col uterin-schema națională de imunizare”, Municipiul Sfântu Gheorghe

6 nov. 18 by

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ Curs „Prevenirea cancerului de col uterin-schema națională de imunizare”, Municipiul Sfântu Gheorghe

„Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș”, în calitate de Beneficiar al proiectului „Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase”, vă aduce la cunoștință organizarea în cadrul proiectului amintit a cursului Prevenirea cancerului de col uterin-schema națională de imunizare.

Cursul va fi organizat de către Asociația PartNET–Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă (partener în cadrul proiectului) și se va derula în Municipiul Sfântu Gheorghe, în perioada 19.11.2018 – 23.11.2018.

Programul de formare profesională va avea o durată de 30 de ore si un număr total de 15 participanți (asistenți medicali).

Cursurile vor fi creditate EMC (de către OAMGMAMR), conform reglementărilor în vigoare.

 

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT: ASISTENȚI MEDICALI

Personal din instituții publice care oferă servicii medicale/ de sănătate publică implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate respectiv managementul bolilor transmisibile, inclusiv al bolilor oportuniste asociate/patologiilor cronice severe care amplifică povara bolii în randul populației (specialiști în boli infecțioase, medicină generală/de familie, genetică medicală, oncologie, obstetrică ginecologie, neonatologie sau alte specializări medicale implicate direct/indirect în programele naționale de boli transmisibile).

 

CONDIȚII OBLIGATORII DE ELIGIBILITATE

 • Candidatul este cetățean UE cu domiciliul sau reședința legală în România;
 • Candidatul este absolvent al unei institutii de invatamant medical – Facultatea de Medicină Generală/ Școala Sanitară Postliceală / Facultatea de Asistenți Medicali.
 • Candidatul nu a participat și nici nu participă în prezent (în calitate de grup țintă) la programe de formare profesională pe același tip de curs și domeniu, co-finanţate din fonduri nerambursabile;
 • Este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate prin tipizatele si formularele utilizate la nivel de proiect (menționate în acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal);
 • Are disponibilitatea de a participa si va participa la activitățile derulate în proiect;
 • Este de-acord să participe la ctivitățile din proiect în afara orelor de program

 

ÎNSCRIERI

Înscrieriile se realizează în intervalul 06-14.11.2018.

Pentru înscrieri, persoanele interesate se vor adresa Expertului grup țintă la nivel regional. Acesta va furniza toate informațiile relevante referitoare la proiect și vor asigura suportul necesar pentru întocmirea dosarului de candidatură.

Dosar de candidatura va conține:

 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1)
 • Formular de înscriere la activitățile derulate în proiect (Anexa 2)
 • Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 3)
 • Angajament de disponibilitate (Anexa 4)
 • Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 5)
 • CV
 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie/hotărâre judecatorească de divorț (dacă este cazul)
 • Copie ultima diplomă de studii
 • Documente justificative care dovedesc apatentența la grupul țintă al proiectului

Toate formularele tip mentionate se regăsesc pe pagina web a proiectului – https://formaremedici.ro/, secțiunea Grup țintă

 

SELECȚIE PARTICIPANȚI

Evaluarea dosarului de înscriere al fiecărui candidat se va face prin analiza documentelor depuse și prin verificarea respectării criteriilor de eligibilitate menționate anterior.

În cazul în care numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri disponibile pentru cursul vizat, se va realiza o selecție în baza următoarelor criterii:

 • Ordinea depunerii dosarelor de candidatură
 • Relevanța specialității medicale/domeniului de exercitare a activității candidatului, in raport cu programul de formare vizat, etc

Procesul de selecție va fi realizat de către Beneficiar, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș”, conform metodologiei de selecție disponibile pe web-siteul proiectului https://formaremedici.ro/.

 

Expert regional grup țintă -pentru regiunile București-Ilfov și Centru

NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN

Tel 0740.254.376

e-mail nvasilecatalin@yahoo.com

 

Related Posts

Tags

Share This