Grup țintă

Grup țintă

 

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului cuprinde 940 de persoane, specialiștii implicați în furnizarea de servicii medicale, după cum urmează:

 • Personal din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate, respectiv persoane angajate într-o instituție publică care oferă servicii medicale/ de sănătate publică (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală) care sunt implicate într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate la nivel național, regional, județean și local (în cazul de față, în programele naționale de boli transmisibile);
 • Medicii de familie aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate (în cazul de față, în programele naționale de boli transmisibile);

Din punct de vedere al profilului profesional, în conformitate cu nomenclatorul ocupațiilor din România (COR), grupul țintă va fi format din specialiști din sectorul medical, respectiv:

 • medici (medici specialiști, medici rezidenți, medici primari, medici medicină de familie etc.) – 225 de persoane
 • asistenți medicali – 715 persoane

implicați în implementarea programelor prioritare de sănătate respectiv managementul bolilor transmisibile, inclusiv al bolilor oportuniste asociate/patologiilor cronice severe care amplifică povara bolii în randul populației (specialiști în boli infecțioase, medicină generală, medicină de familie, genetică medicală, oncologie, obstetrică ginecologie, neonatologie sau alte specializări medicale implicate direct/indirect în programele naționale de boli transmisibile).

Ca și localizare, grupul țintă va fi recrutat la nivel național, după cum urmează:

Regiunea – Bucuresti – Ilfov:

 • Bucuresti: Municipiul Bucuresti;

Regiunea – Centru:

 • Județul Alba: Municipiul Alba Iulia;
 • Județul Brașov: Municipiul Brașov;
 • Județul Covasna: Municipiul Sfântu Gheorghe și Orașul Covasna
 • Județul Mureș: Municipiul Târgu Mureș;

 Regiunea – Nord – Est:

 • Județul Bacău: Municipiul Bacău;
 • Județul Iasi: Municipiul Iași;
 • Județul Vaslui: Municipiul Vaslui și Municipiul Bârlad

Regiunea – Nord – Vest:

 • Județul Cluj: Municipiul Cluj Napoca;

Regiunea – Sud – Muntenia:

 • Județul Dâmbovița: Municipiul Târgoviște;

 Regiunea – Sud – Est:

 • Județul Constanța: Municipiul Constanța;

Regiunea – Sud – Vest Oltenia:

 • Județul Dolj: Municipiul Craiova;
 • Județul Gorj: Municipiul Târgu Jiu;

Regiunea – Vest:

 • Județul Timis: Municipiul Timișoara;
 • Județul Arad: Municipiul Arad.

 

Condiții obligatorii de eligibilitate

 • Candidatul este cetățean UE cu domiciliul sau reședința legală în România;
 • Candidatul este absolvent al unei instituții de învățământ medical – Facultatea de Medicină Generală/ Școala Sanitară Postliceală / Facultatea de Asistenți Medicali.
 • Candidatul nu a participat și nici nu participă în prezent (în calitate de grup țintă) la programe de formare profesională pe același tip de curs și domeniu, co-finanţate din fonduri nerambursabile;
 • Este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate prin tipizatele și formularele utilizate la nivel de proiect (menționate în acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal);
 • Are disponibilitatea de a participa si va participa la activitățile derulate în proiect;
 • Este de-acord să participe la ctivitățile din proiect în afara orelor de program.

 

Înscrieri

Pentru înscrieri, persoanele interesate se vor adresa Expertului grup țintă la nivel regional. Acesta va furniza toate informațiile relevante referitoare la proiect și vor asigura suportul necesar pentru întocmirea dosarului de candidatură.

Depunerea dosarelor de candidatură se va realiza începând cu data precizată în anunțul de selecție.

Anunțul de înscriere și selecție se va publica pe web site-ul proiectului pentru fiecare sesiune de curs organizată, cu minim 30 de zile înainte de data la care va demara cursul. Anunțul de înscriere și selecție va cuprinde detalii cu privire la perioada de înscriere precum și alte informații organizatorice utile.

 

Dosarul de candidatură va conține:

 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1)
 • Formular de înscriere la activitățile derulate în proiect (Anexa 2)
 • Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 3)
 • Angajament de disponibilitate (Anexa 4)
 • Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 5)
 • CV
 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie/hotărâre judecatorească de divorț (dacă este cazul)
 • Copie ultima diplomă de studii
 • Documente justificative care dovedesc apatentența la grupul țintă al proiectului

Candidatul va adnota conform cu originalul și va semna pe fiecare din documentele atașate în copie: Cartea de identitate, Diploma de studii, Certificatul de naștere, Certificatul de căsătorie /hotărâre judecatorească de divorț.

Candidatul va semna toate documentele atașate ca anexe (anexele 1-5) și CV-ul.

Înscrierea va rămâne deschisă pentru toată perioada menționată în Anunțul de înscriere și selecție. Dacă până la finalizarea perioadei de înscriere grupul țintă selectat nu acoperă necesarul pentru sesiunea organizată, perioada de înscriere poate fi prelungită.

 

Selecție participanți

Evaluarea dosarului de înscriere al fiecărui candidat se va face prin analiza documentelor depuse și prin verificarea respectării criteriilor de eligibilitate menționate anterior.

În cazul în care numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri disponibile pentru cursul vizat, se va realiza o selecție în baza următoarelor criterii:

 • Ordinea depunerii dosarelor de candidatură
 • Relevanța specialității medicale/domeniului de exercitare a activității candidatului, în raport cu programul de formare vizat etc

Candidații neselectați vor intra pe listele de rezervă pentru:

 • Înlocuirea candidaților care nu confirmă participarea sau decid să se retragă înaintea începerii cursului;
 • Următoarea serie de curs cu aceași tematică organizată
 • Alte cursuri cu tematici similare organizate de către beneficiar sau parteneri ai acestuia

Medicii și asistenții medicali care depun dosare de candidatură vor fi anunțati direct cu privire la rezultatul procedurii de selecție prin transmiterea unui mesaj electronic la datele de contact furnizate în formualarele de înscriere/telefonic (după caz).

 

Mențiuni

Candidații care au fost selectați și participă la programele de formare profesională, vor putea participa ulterior absolvirii acestora la activități complementare, conform opțiunilor selectate în formularul de înscriere, după cum urmează:

Asistenții medicali

 • Școli de vară iarnă (prin selecție în limita locurilor disponibile)
 • Congrese și conferințe naționale și transnaționale (prin selecție în limita locurilor disponibile)
 • Evenimente de promovare a serviciilor esențiale de sănătate – prevenire/ depistare/ diagnostic/ tratament al bolilor infecțioase (conferințe regionale)

Medici:

 • Cursuri EMC cu tematici complementare (prin selecție în limita locurilor disponibile)
 • Stagii clinice în laborator (prin selecție în limita locurilor disponibile)
 • Congrese și conferințe naționale și transnaționale (prin selecție în limita locurilor disponibile)
 • Schimburi de experiență transnaționale (prin selecție în limita locurilor disponibile)

 

Descarcă anexele:

Anexa 1. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Anexa 2. Formular de înscriere la activitățile derulate în proiect

Anexa 3. Formularul de înregistrare individuală a participanților- POCU

Anexa 4. Angajament de disponibilitate

Anexa 5. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări

Procedura de recrutare a grupului țintă