Info proiect

Denumirea Beneficiarului: Institutul National de Boli Infectioase „Prof.Dr. Matei Bals”

Denumirea partenerului: Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila

 Titlul proiectului: Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase, cod SMIS 108129

 Rezumatul proiectului:

Proiectul urmareste intarirea capacitatii sistemului national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare, prin promovarea unor programe educationale corelate cu standardele internationale de calitate si nevoile specifice in domeniu si instruirea a 940 de specialisti implicati in furnizarea de servicii de sanatate prioritare.

In vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul va asigura o gama diversificata de activitati educationale, dezvoltate in functie de prioritatile strategice la nivel sectorial si profilul si nevoile specifice ale grupului tinta vizat, prin care se va asigura dezvoltarea/actualizarea cunostintelor, deprinderilor si abilitatilor specifice necesare exercitarii profesiei medicale la un nivel de performanta si standarde de calitate a serviciilor ridicate, dupa cum urmeaza:

  • programe de perfectionare specifica adaptate profilului grupului tinta ca si continut, durata si tip de program. In acest sens, se vor organiza cursuri EMC (72 de serii de formare) pentru instruirea profesionistilor din sector (900 de persoane) privind noutatile, practicile medicale inovatoare in domeniu, proceduri medicale si tehnologii moderne etc din ariile relevante (conform SNS si profilului GT), care vor conduce la actualizarea/dezvoltarea cunostintelor, deprinderilor si abilitatilor specialistilor din domeniu (GT) si implicit la cresterea calitatii serviciilor furnizate
  • stagii clinice in laborator privind tehnicile moderne de diagnostic (molecular) in domeniu (pentru 60 de medici din grupul tinta)
  • scoli de vara/iarna constand in derularea unui program intensiv de seminarii si ateliere de lucru care vor trata in principal aspecte legate de diagnosticul si tratamentul bolilor infectioase prioritare HIV/SIDA, Hepatita B si Hepatita C sau alte programe SNS prioritare, legate de specialitatae boli infectioase (pentru 600 de asistenti medicali)
  • 2 Standarde ocupationale pt. educatie si formare profesionala continua dezvoltate pentru a acoperi nevoile de ocupatii/calificari din acest domeniu
  • cursuri pilot pentru pretestarea standardelor ocupationale realizate in proiect care vor conduce la dezvoltarea de competente si deprinderi pentru exercitarea unor ocupatii necesare in sectorul medical (pentru 40 de profesionisti din sanatate).
  • schimburi de experienta si bune practici care vor raspunde nevoii de informare si adaptare continua a personalului din domeniu la progresul tehnologic si vor crea premisele dezvoltarii unor legaturi functionale (la nivel national si international) intre profesionistii din domeniu. In acest sens, proiectul va facilita accesul a 150 de specialist din domeniu la manifestari stiintifice de top in domeniul bolilor infectioase, desfasurate in Romania (100 de persoane) sau in alte tari
  • Ghid de bune practici – „Protocol de monitorizare integrata a pacientului cu infectie cu virus hepatitic C,”care va stabili standarde nationale de calitate pentru ingrijirea pacientului cu hepatita C si va asigura alinierea si uniformizarea ingrijirii in domeniu.
  • Campanie nationala constant intr-un numar total de 22 de evenimente (cu aproximativ 700 de participanti) in vederea diseminarii cunostintelor si a modelelor de bune practici privind diagnosticarea, monitorizarea controlul si chiar profilaxia si prevenirea bolilor infectioase prioritare.

Pentru a genera un impact pozitiv la nivelul sistemului, interventiile vizate se vor desfasura la nivel national si vor fi corelate cu infrastructura de furnizare a serviciilor in domeniu contribuind astfel la intarirea capacitatii tehnice a retelei de monitorizare si control a bolilor infectioase.

Toate aceste activitati educationale vor asigura o pregatire diversificata si complexa a specialistilor din sanatate, in acord cu practicile medicale si standardele de calitate europene, premisa esentiala pentru asigurarea serviciilor medicale accesibile, durabile si de inalta calitate in conformitate cu obiectivele asumate de Romania in documentele programatice si in stategiile nationale.

 

Valoarea finantarii:

  • Valoare totala eligibila = 12.385.993,88 lei
  • Valoare totala nerambursabila = 12.244.205,52 lei

 

Datele de incepere/finalizare = 12.2017 – 10.12.2020

 Locul de implementare a proiectului: proiect derulat la nivel national